Kløvermarkskirken søger præst


Holbæk Baptistmenighed (Kløvermarkskirken) er en åben og levende kirke med 133 medlemmer og mange aktiviteter, stærk på tradition og parat til fornyelse.

Vi kan tilbyde
… en fuldtids fastansættelse under trygge forhold.
… en dagligdag med tætte relationer til andre kirker og præster.
… løn og pension efter BaptistKirkens løntabel.
… stor frihed til selv at forme og tilrettelægge arbejdet.

Vi ønsker en yngre præst der
… kan samle og lede børn og unge.
… vil være med til at forny vores gudstjenester.
… har teologisk uddannelse og en solid baggrund i egen kirketradition.
… er visionær leder og som kan være med til at styrke menighedens udvikling.

Tiltrædelse hurtigst muligt. Vi er også villige til at ansætte på deltid. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til menighedsrådets formand Janne Gammelmark Pedersen, tlf. 4110 7027 eller janne@gammelmark.xyz. Send ansøgning inkl. CV og relevant dokumentation til Janne.

Uddybende oplysninger


Kløvermarkskirken er en forholdsvis stor frikirke der rummer flere nationaliteter. Vi ønsker, at menigheden bliver mere attraktiv for unge og kan blive et mødested for børnefamilier. Vi prioriterer gudstjeneste hver søndag og vil gerne forny vores gudstjenester.

Vores mål er at ansætte en præst på fuldtid. Ved at satse på at ansætte den rette i en fuldtidsstilling, forventer vi at have ressourcer til at skabe en positiv udvikling i menigheden de kommende år. Vi er også åbne overfor at ansætte på deltid, hvilket vil kunne give os ressourcer til endnu en ansættelse.

Løn og pension efter BaptistKirkens løntabel. Minimum omfattet af bestemmelser i Funktionærloven, Barselsloven og Ferieloven. Desuden
10 dages betalt studieorlov pr. år samt 6. ferieuge.

Ønsker til vores nye præst:
… en yngre præst, som kan være med til at samle og lede børn og unge og børnefamilier i vores menighed.
… en præst med teologisk uddannelse og solid baggrund i egen kirketradition, gerne baptist, men kan også være en præst med anden kirkelig tradition.
… en visionær og strategisk leder, der kan styrke menighedens udvikling.
… en præst der kan være med til at forny vores gudstjenester.
… en præst, der taler dansk og umiddelbart kan begå sig i vores fællesskab og kultur.
… en præst, der har en spiritualitet, som favner mange i menigheden.
… gerne en tillidsvækkende præst, der kan yde sjælesorg.

Vi vil også meget gerne ansætte en musikmedarbejder. Hvis vores nye præst kan noget med musik, vil det være et fantastisk sammenfald. Hvis ikke, så vil vi efterfølgende, i samarbejde med vores nye præst, gerne tage initiativ til ansættelse af en musikmedarbejder evt. i samarbejde med andre lokale kirker.

Vi ved, det er en svær opgave at ansætte ny præst. Vi kan ikke få den perfekte præst. Den perfekte præst findes ikke, og ikke alles forventninger kan indfries. Vi har derfor en ydmyg tilgang til opgaven og vil gå langt i at imødekomme vores kommende præsts ønsker til ansættelsen.

Hvis du er interesseret i at vide mere og/eller er parat til en uforpligtende samtale om evt. ansættelse, så hører vi meget gerne fra dig. Kontakt Janne Gammelmark Pedersen, tlf. 4110 7027 eller janne@gammelmark.xyz.

Opdateret 1.marts 2024