Kontakt

Præst
Jan Kornholt
tlf. 4283 12 80

Menighedsråd
Formand Janne Pedersen
Tlf. 4110 7027
E-mail

Kasserer
Birgitte Heby
Tlf. 2483 2688