Hvem er vi

Kløvermarkskirken er en baptistkirke. Vi er en kristen frikirke og vi bekender troen på én Guds som Fader, Søn og Helligånd. Vores opgave er at formidle budskabet om Jesus og at have omsorg for mennesker.

Vi mødes til gudstjeneste hver søndag og i ugen løb i en række fællesskaber. Se oversigten over kirkens fællesskaber og se kalenderen. Kløvermarkskirken er en åben kirke, hvilket konkret betyder at enhver er velkommen til vores arrangementer.

Kløvermarkskirken er som baptistkirke del af en af de største klassiske kristne kirkesamfund i verden. Der er omkring 150 millioner aktive i baptistkirker over hele verden.

Kløvermarkskirken, Holbæk Baptistmenighed, blev stiftet 30. juli 1865 og er en del af Baptistkirken i Danmark der består af 53 lokale kirker. Baptistkirken i Danmark er medlem af Baptist World Alliance og European Baptist Federation.

Otte teser om, hvad baptister tror og tænker:

1. Vi er et fællesskab af menigheder, der sammen med alle kristne bekender troen på Gud som Far, Søn og Helligånd, der skaber, frelser, giver liv og vejleder. Vi tror, at Gud endegyldigt har åbenbaret sig i Jesus Kristus og igennem Helligånden fortsat åbenbarer sig.

2. Bibelen er vores rettesnor for tro, liv og lære. Vi læser og tolker de bibelske skrifter i lyset af Jesus Kristus i bøn om, at det må ske under Helligåndens vejledning. Vi læser Bibelen individuelt og i fællesskab med ønske om at gøre dens budskab relevant i dag.

3. Evangeliet er de gode nyheder om, at Guds rige er kommet nær, og at Jesus er vores frelser. Gud viser sin kærlighed til alle i Jesus’ liv, død og opstandelse.

4. Menigheden er en lokal forsamling af mennesker, der som følge af evangeliets forkyndelse bekender Jesus Kristus som Herre og Frelser. I nadverens fællesskab, hvor vi sammen fejrer Jesu død og opstandelse, bliver vi et med Kristus og hinanden.

5. Dåben finder sted på baggrund af omvendelse, personlig tro og bekendelse af Jesus Kristus som Herre og Frelser. I dåben indvies vi derfor til et liv i efterfølgelse af Jesus.

6. Kirken tager del i Guds omsorg for verden. Det sker på flere måder, fx gennem forkyndelse, gudstjenestefejring og fælles liv samt diakoni og mission.

7. Troen på evangeliet og tillid til Jesus myndiggør os og sætter os fri til at leve, tro og tænke frit. Fordi vi er ét i Kristus, har vi lige ret til at tro og handle i overensstemmelse med samvittigheden. Derfor forventer og respekterer vi indbyrdes forskelle.

8. Som en del af Guds kirke er vi ét med alle kristne. Vi opfordrer derfor til samarbejde og respekt for hinandens forskelligheder.

(Formuleret af BaptistKirkens ‘Teologisk Forum’ 2022 på baggrund af samtaler på regionale møder med menighederne i 2021.

Læs mere: Download hæftet Hvad er baptister?

Opdateret 15. januar 2024

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *