Relationspagt

  • Vi møder hinanden med oprigtig interesse og nysgerrighed. Vi skal ikke altid være enige. Vi prøver at forstå den andens perspektiv og taler med hinanden om vores tro.
  • Vi giver slip på det, der ikke længere tjener fællesskabet, og finder mod til at gøre noget andet end vi plejer. 
  • Vi bærer over med hinanden og tilgiver hinanden.
  • Vi opmuntrer hinanden til glæde.
  • Vi har en positiv indstilling til fællesskabet.
  • Vi er taknemmelige, vi værdsætter hinanden og vi viser det gerne.
  • Vi giver børn og unge stor plads i vores fællesskab.
  • Vi sætter pris på dem, der tager ansvar og leder vores fællesskab.

3. december 2022

Hvad er en relationspagt?

Relationspagten er vores aftale om, hvilke kendetegn, der skal præge relationer i vores menighed. Relationspagten er den konkrete rettesnor, vi har, for vores måde at være på i fællesskabet. Et andet ord for relationspagt kan være: ’Menighedens leveregler’, eller ’værdier i praksis’ eller ’hvordan ønsker vi at opføre os her i fællesskabet.’

Det er vigtigt at indse, at relations pagten er en livsstil, ikke en lov. Det er en invitation til at relatere til hinanden, et samspil der behager Gud, opbygger og styrker menigheden. Måden vi vælger at forholde os til hinanden på i kærlighed, er et stærkt vidnesbyrd.

Hvis der aldrig var uenighed og konflikt i vores fællesskab, så ville en relationspagt være overflødig, for så var vi i paradis. Men vi er mennesker og derfor udfordret netop i den måde vi omgås hinanden.

Relationspagten er en del af VITAL-processen. VITAL-temaet har i efteråret 2022 inviteret til tre åbne samtaler om vores relationspagt. Alle har haft mulighed for at være med til at præge indholdet.

Opdateret 10. januar 2023